zalo
zalo
  • Không tu chân,hồn hoàn loè loẹt
  • Không webshop - Không Live Stream
  • Không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu bòi
  • Không mua bán kích nạp
  • Nhiều sự mới lạ và hấp dẫn
  • Công thành chiến diễn ra liên tục

Máy Chủ : CHIẾN BINH | TEST: 01/04 - OPEN: 06/04

TIN TỨC GAME

🔸 CÁC PHÍM TẮT TRONG GAME [đọc: 203] 12-01
🔸 HƯỚNG DẪN CÔNG THANH CHIẾN [đọc: 83] 11-01
🔸 HƯỚNG DẪN NẠP THẺ TỰ ĐỘNG [đọc: 85] 05-01
🔸 HƯỚNG DẪN GÕ UNIKEY TRONG GAME [đọc: 101] 02-01
🔸 HƯỚNG DẪN CỘNG HƯỞNG 2 OPTION EXL [đọc: 111] 02-01
🔸 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTO TRAIN,NHẶT ĐỒ VÀ "TRAIN OFFLINE" [đọc: 132] 02-01
🔸 BẢNG ĐIỂM SKILL BOSS MUSEASON2.NET [đọc: 113] 01-01
🔸 HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP VŨ KHÍ 380 [đọc: 57] 01-01
🔸 HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP VŨ KHÍ RỒNG CẤP 2 [đọc: 95] 01-01
🔸 HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP VŨ KHÍ RỒNG CẤP 1 [đọc: 109] 01-01
🔸 HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP ERRING (BÔNG TAI) [đọc: 87] 01-01
🔸 HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP TRANG BỊ 380 [đọc: 48] 01-01
🔸 HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP TRANG BỊ [đọc: 102] 01-01
Bảng Nguyên Liệu Reset [đọc: 189] 14-11
Bảng Giới Hạn Reset Nhân Vật [đọc: 110] 14-11
Các Lệnh Cơ Bản Trong Game Mu Online [đọc: 171] 14-11
🔸 Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ 1 và 2 [đọc: 145] 14-11
Hướng Dẫn Phòng Chống Hack Và Keylogger [đọc: 60] 14-11
Tính Năng Mở Rộng Túi Đồ Nhân Vật [đọc: 57] 14-11
Hướng Dẫn Mua Đồ Trên Webshop [đọc: 115] 14-11
🔸 Hướng Dẫn Nâng Cấp Item [đọc: 61] 14-11
Hướng Dẫn Chi Tiết Hệ Thống Socket [đọc: 56] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP VÀ NÂNG CẤP DÒNG VÀNG HARMONY [đọc: 62] 14-11
ƯỚNG DẪN ÉP DÒNG TÍM 380 [đọc: 57] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP CÁNH CẤP 1 - WING 1 [đọc: 103] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP CÁNH CẤP 2 - WING 2 [đọc: 67] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP CÁNH CẤP 3 - WING 3 [đọc: 67] 14-11
🔸 HƯỚNG DẪN ÉP SÓI TINH - FENRIR [đọc: 79] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP QUẠ TINH - DARK RAVEN [đọc: 35] 14-11
🔸 Hướng Dẫn Ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 71] 14-11
Xem tất cả các bản tin